Byalaget arbetar för bygdens bästa!

Kårböle byalag, i dess nutida form, bildades och inledde sin verksamhet 1971. Bildandet sammanfaller i tiden med tillkomsten av  ”storkommunen” Ljusdal som vid kommunsammanslagningen inkorporerade Färila Landskommun. Byborna kände ett behov att stärka byns ”röst” när den kommunala makten koncentrerades ännu längre bort från Kårböle. Drivande i detta arbete med att skapa det ”moderna” byalaget var Gunnar Byström och Per-Emil Persson.


När Kårböle byalag bildades fanns i hela Sverige endast ett tiotal byalag. I dag finns flera tusen byalag runt om i landet.
Kårböle Byalags styrelse:

 

Ordförande

Stellan Fagrell 

stellan.fagrell@telia.com

070-297 23 55

 

Sekreterare

Roland Türner

rolandturner45@gmail.com

070-660 61 63

 

Kassör

Margaretha Rydå

mryd30@gmail.com

073-326 29 53

 

Ledamöter

Per Persson

072-210 92 60

 

Sven-Göran Rystedt

rystedt@bahnhof.se

070-623 71 22

 

Majvor Ardbrant

lennartdahlstrom@telia.com

070-687 75 27

 

Karin Nordborg

070-692 91 12

 

Suppleanter

Stig Lindberg 

0651-800 86; 070-951 44 99

 

Elin Bruun

elin.bruun@hotmail.com

073-821 44 46


Thomas Olsson

tompa__90@hotmail.com

070-357 03 34

                                                 

 

Byalaget - en historisk institution

 


Byalagsbegreppet har sina rötter i landskapslagarna från 1200-talet. För Hälsinglands del kom Hälsingelagen 1374. Dess Byalagsbalk med 24 flockar (paragrafer) innehåller de bestämmelser som vanligen benämnas Byggningabalken och reglerar förhållandet grannar emellan.


Under århundradena utbildades en byalagspraxis som för Hälsinglands del stadfästes av Kunglig Majestät i en förordning den 8 augusti 1758. I förordningens 1 § heter det: ” På det att så mycket bättre ordning må uti byalagen kunna hållas skall i varje by en ålderman jämte tvenne bisittare vart tredje år igenom byamännens val tillsättas.”

 

 

Bildbeskrivning
Stadgar Kårböle Byalag

 

Välkommen att kontakta oss om du har frågor, synpunkter eller idéer!