Kårböle har ett rikt föreningsliv


Kårböle Bystuga


Har du behov av en lokal för möte eller fest är Föreningen Kårböle Bystuga ett givet val att vända sig till. Bystugan är rustad med bord och stolar, har komplett köksutrustning och porslin för ca 50 personer.
Föreningen Kårböle Bystuga anordnar varje sommar ett härligt sommarcafé för bybor och turister att njuta av. Det arrangeras även loppis i direkt anslutning till sommarcafét.Kontakt:

Ordförande Margareta Molarin 070-20 40 353


Bokning:

Anna-Karin Fredriksson

Mobil 073-0308068
Bildbeskrivning
Bildbeskrivning

Kårböle Idrotts- och pensionärsförening KIP

 

Kårböle idrotts- och pensionärsförening (KIP) bildades den 1 januari 2019, genom en sammanslagning av Kårböle Idrottsförening (KIF) och Kårböle pensionärsförening (KPF). Föreningen består av två sektioner, idrottssektionen och pensionärssektionen. Sektionerna har separat ekonomi. 


Som medlem är du välkommen att delta i alla KIPs aktiviteter, motionslotteri m.m. I ditt medlemskap ingår möjligheten att använda idrottsplatsen, IP – en plats för boule, brännboll, spontanidrott, motion, träning, dans och fest.


Du kan som medlem hyra hela IP till förmånligt pris. Intill IP hittar du vårt 2,3 km långa elljusspår. Vid rätt snöförhållanden vintertid dras skidspår i elljusspåret


Inom pensionärssektionen anordnas en hel del aktiviteter under året. Vid idrottsplatsen spelar vi boule varje vecka sommartid. Vi ordnar även en kolbulledag  och på våren grillar vi korv vid Flarkenkåtan. På vintern spelar vi bingo i Bystugan, ser på film och  framåt jul äter vi jultallrik. Varje år anordas också någon resa.

 

Vill du vara med och bidra till Kårböles aktiva fritid?

 

Bli medlem!  Kontakta oss i styrelsen:


Ordförande Britt Svensson: 072-544 5224, brisve12@gmail.com

Sekreterare Ing-britt Snorring: 070-605 3016

Birgitta Fagrell 070-645 5255, birgitta.fagrell@telia.com


Bildbeskrivning
KÅRBÖLE VILTVÅRDSOMRÅDE


Kårböle VVO omfattar 8752 hektar och bildades 1946. Marken avgränsas i norr och i öster av Ljusnan, i väster av länsgränsen mot Jämtland och i söder av Ängraån. Marken består av både privat- och bolagsägd skog.


Ett VVO är en sammanslutning av fastigheter, fastställd av länsstyrelsen, med syfte att bättre samordna jakten och att över ett större område befrämja jakt och viltvård. En av de viktigaste målsättningarna med ett VVO är att samordna älgjakten, med syfte att få en mer målinriktad avskjutning, och på längre sikt en bättre älgstam. Även för småviltjakten finns fördelar att hämta då möjligheten att bedriva en meningsfull viltvård ökar när en samordning mellan fastigheterna sker. Viltvården inom Kårböle VVO består bland annat av saltstenar till klövdjuren, stödutfodring av rådjur på vintern och en framgångsrik predatorjakt på räv, mink och mård.


Kårböle VVO har 50 jägare varav de flesta har någon anknytning till Kårböle. De flesta jaktdagarna ägnas åt älgjakten som startar i oktober. Älgjakten är organiserad i två jaktlag som ansvarar för varsin del av marken. De senaste åren har även en gemensam björnjakt hållits i augusti. Småviltsjakten ägnas främst åt skogsfågel och hare.


Viltvårdsområdet har en egen skjutbana vid Ängra. Första helgen i augusti hålls en populär kuljaktstig som drar skyttar från norra Hälsingland och Härjedalen.


Kårböle VVO har tagit beslut om att vara maximalt 50 jägare. Jakträtten kommer i första hand av äganderätten till marken men i det fallet VVO kan påverka prioriteras att ungdomar, personer med lokal anknytning och kvinnor får möjlighet att jaga.


Kontakt
Ordförande Rickard Åhlund

Tel 070-5272482, rickard.ahlund@telia.com

Bildbeskrivning

Kårböle Skoter- och Fiskevårdsområdesförening (FVOF)

Välkommen till Kårböle Skoter- och Fiskevårdsområdesförening med naturen, skoterleder och fisket inpå knutarna. Vår fiskeförening är i dag en anrik förening som bildades redan 1944 och består av 1.158 ha goda fiskevatten inom Kårböle, Kårböleskog, Högbrand och Karlstrands fiskevårdsområde.


Tillsammans med Kårböle Skoterklubb har vi sedan 2009 slagit i hop våra respektive organisationer till en enhet för fiske- och skoterverksamheten. Inom vårt område erbjuder vi Dig en tur på våra fina skoterleder och ett varierande fiske i våra sjöar och tjärnar. Vi har många åar  och bäckar med strömmande vatten som inbjuder till en spännande fiskeupplevelse i en naturskön och rogivande natur. Här kan Du stanna till vid den fagra älven Ljusnan som ringlar sig genom området eller fånga en harr eller öring i den brusande Ängraån. Varför inte smyga på bäcköringen en fin sommarkväll. Vi har även fina fiskevatten för både gädda och abborre. Vid flera av våra fiskevatten finns bryggor, vindskydd och eldstäder.

 

Kontakt

Håkan Åstrand, mobil   073-633 53 54


Bildbeskrivning

Fiskeförbud i BLANKTJÄRN från 12 september 2022 

Fiskeförbud i SKÄRASEN från 1 oktober 2022 

Båda vattnen öppnar igen vid senvinterns premiärfiske. Återkommer med datum.

 

NO FISHING in Blanktjärn from September 12, 2022.

NO FISHING in Skärasen from October 1, 2022.

Date for reopening of both lakes will be given here later on.


Priser fiskekort from 15/6-2020:
DAGKORT 150:- (gäller alla vatten, undagtaget Messubodsjön)
VECKOKORT 300:- (undantaget Blanktjärn, Brattbackstjärn, Skärasen, Messubodsjön)
ÅRSKORT 500:- (undantaget Blanktjärn, Brattbackstjärn, Skärasen, Messubodsjön)
BÅTHYRA i Skärasen 150:-/båt/dag

Nedan följer information om Kårböle FVOF på svenska, engelska, tyska, holländska, franska och spanska:

Svenska:


Välkommen till Kårböle FVOF (fiskevårdsområdesförening)
Hemsida: www.karbole.com

Vid Din-X-macken (bensinmacken) finns en informationstavla. Här kan du läsa om våra fiskevatten och priser på fiskekort.

Du som fiskar har skyldighet att själv ta reda på vad som gäller i det vatten där du vill fiska.
Vilka regler som gäller kan du läsa på www.karbole.com

Fiskekort
Kårböle
Din-X-macken (dagkortsautomat)
Anders Bekkos, 070-243 50 63, båtuthyrning i Skärasen
Lillemor Järverud, 070-347-48 68
Wildlife Sweden Camp Ängra
Marco Hassoldt, 070-243 50 63

Observera:
Messubodsjön är tillåten endast för de personer som har medlemskort.
Endast spöfiske är tillåtet i Blanktjärnen, Brattbackstjärn och Skärasen.

Put and Take-fiske
Put and Take-fiske gäller i Blanktjärn och Brattbackstjärn. Endast Kårböles dagkort gäller vid fiske. Handikappbrygga finns vid Brattbackstjärn och Blanktjärn. Kastbryggor finns vid Blitjärn och Skärasen. Båtförbud gäller i Blanktjärn och Brattbackstjärn.

Kårböle FVOF
Ordförande – Håkan Åstrand, 073-633 53 54
www.karbole.com

Information om exempelvis premiärfiske, förändringar av priser på fiskekort och vilka fiskeregler som gäller kan du läsa på vår hemsida samt i facebookgruppen Kårböle info.

English:


Welcome to Kårböle FVOF (fisheries conservation area)
Website: www.karbole.com

At the gasstation, Din-X in central Kårböle, you will find our notice board with information about our fishing waters and the prices of our fishing licenses.

It is your obligation, as a fishing guest, to read the information about the rules fo the waters where you go fishing. Those rules can be found at www.karbole.com

Fishing licences are sold in Kårböle and Ängra:
Kårböle
Din-X gas station (a ticket dispenser)
Anders Bekkos, 070-243 50 63, also boat rental in lake Skärasen
Lillemor Järverud, 070-347 48 68
Ängra
Marco Hassoldt, 070-243 50 63 (Wildlife Sweden Camp Ängra)


Please note:
In lake Messubodsjön only members are allowed to go fishing
In ponds Blanktjärn and Brattbackstjärn, as well as in lake Skärasen, only fishing with rods is allowed (no other fishing devices)

Put and Take
In ponds Blanktjärn and Brattbackstjärn the fishing is Put and Take. You need a day-licence for the Kårböle area. In ponds Brattbackstjärn and Blanktjärn there are disabled-friendly jetties.
No boats are allowed in ponds Blanktjärn or Brattbackstjärn!
In pond Blitjärn and lake Skärasen there are jetties from which you can throw with your spinning rod.

Kårböle FVOF
Chairman – Håkan Åstrand, 073-633 53 54


At www.karbole.com and in the Facebook-group Kårböle info, you can find information about e.g. premier openings, changes in costs for licences and rules for fishing.


 

 

Deutsch:


Willkommen bei Kårböle FVOF
www.karbole.com


Bei der Tankstelle im Ort finden sie Informationen über unsere Angelgewässer und die Preise für die Angelscheine.
Als Angler sind sie verpflichtet über die geltenden Regeln informiert zu sein.
Diese finden sie auf www.karbole.com

Angelscheine sind an folgenden Stellen erhältlich:
Kårböle, im Ort:
-Din-X Tankstelle (Automat, nur Tageskarten)
-Anders Bekkos, 070-243 50 63, ausserdem Bootsverleih "Skärasen"
-Lillemor Järverud, 070-347-48 68
Wildlife Sweden Camp Ängra
-Marco Hasoldt, 070-243 50 63 (spricht deutsch)


Bitte beachten sie:
- Am "Messubodsjön" ist nur für Mitglieder gestattet.
- Am Blanktjärn, Brattbackstjärn und Skärasen darf nur mit der Rute geangelt werden.
(Keine Netze oder andere Techniken)

Put and Take
Blanktjärn und Brattbackstjärn sind Put and Take Seen.
Diese sind mit dem Rollstuhl zugänglich. Boote sind nicht zulässig.
Am Blitjärn und Skärasen sind Angelstege angelegt.
An unseren Gewässern sind nur die Angelschein unseres Vereins gültig.

Info und Kontakt, Angelverein Kårböle
Vorsitzender: Håkan Åstrand, 073-633 53 54
www.karbole.com

Mehr Informationen, wie z.B.: Angelsaison, Tarifänderungen, Spielregeln etc. finden sie auf unserer Website oder in unserer Facebookgruppe "Kårböle info"

Nederlands:


Welkom bij visvereniging Kårböle 

Website: www.karbole.com 


Bij de benzinepomp in het dorp vindt u informatie over onze viswateren, prijzen voor het kopen van een viskaart, en u kunt hier een viskaart kopen. Als sportvisser wordt u geacht om van de bij ons geldende regels op de hoogte te zijn. Deze regels vindt u op onze website: www.karbole.com 


Viskaarten kopen kunt u op de volgende plaatsen:

 Kårböle, in het dorp: • Din-X-benzinepomp (enkel dagkaarten) 

• Anders Bekkos, 070-243 50 63, tevens voor bootverhuur in ”Skärasen” 

• Lillemor Järverud, 070-347-48 68 

Wildlife Sweden Camp Ängra 

• Marco Hassoldt, 073-35 36 501 (Spreekt Nederlands) 


Let op:

 • Vissen in ”Messubodsjön” is enkel toegestaan voor leden. 

• In Blanktjärnen, Brattbackstjärn och Skärasen is enkel het vissen met een hengel toegestaan. (Geen net of andere technieken) 


Put and Take vissen Blanktjärn en Brattbackstjärn zijn Put & Take meren. In Brattbackstjärn en Blanktjärn is het gebruik van een boot verboden en is rolstoel toegangkelijk. In “Blitjärn” en “Skärasen” zijn vissteigers aangelegd. Uitsluitend viskaarten van onze vereniging gelden in onze wateren. 


Info en kontakt, Kårböle Visvereniging Voorzitter– Håkan Åstrand, 073-633 53 54 www.karbole.com 


Meer informatie over bijvoorbeeld visseizoen, veranderingen van tarieven en spelregels vindt u op onze website en op onze Facebook-groep: “ Kårböle info”


Français:


Vous êtes le bienvenu à Kårböle FVOF
(association pour la préservation de la pêche)
Site web: www.karbole.com

À la station d'essence, Din-X, au centre du village, il se trouve un tableau d'affichage avec des renseignements sur nos eaux de pêche et les prix actuels pour les permis de pêche à Kårböle.

Avant d'aller à la pêche, vous êtes obligé de vous renseigner sur le règlement pour les eaux où vous désirez faire de la pêche. Vous les trouverez à www.karbole.com .

Vente de permis de pêche
Kårböle
Din-X, station d'essence (machine avec des permis pour une journée de pêche)
Anders Bekkos, 070-243 50 63, aussi loueur du bateau au lac Skärasen.
Lillemor Järverud, 070-347-48 68
Wildlife Sweden Camp Ängra
Marco Hassoldt, 070-243 50 63

Veuillez noter:
Uniquement les membres de Kårböle FVOF ont le droit de pêcher dans le Lac Messubodsjön
Dans les Étangs Blanktjärn et Brattbackstjärn, aussi bien que dans le Lac Skärasen, vous ne pouvez utiliser qu'une canne pour pêcher (une canne à pêche ou une canne à lancer).

La pêche Put and Take (des pêcheries récréatives avec repeuplement)
Dans les Étangs Blanktjärn et Brattbackstjärn c'est la pêche Put-and-take. Il vous faut un permis pour une journée de pêche. Dans chaqun de ces deux étangs il y a une jetée accessible pour les personnes à mobilité réduite. Les bateaux ne sont pas permis dans ces étangs.

Il y a une jetée, pour pouvoir plus facilement lancer avec votre canne, dans le Lac Skärasen et l'Étang Blitjärn.

Kårböle FVOF
Président: – Håkan Åstrand, 073-633 53 54
www.karbole.com

Sur notre site web: www.karbole.com et dans le groupe Facebook: Kårböle info, vous trouverez information sur les premières, les tarifs actuels et quel règlement il faut suivre.Español:


Bienvenido(a) a la asociación de pesca recreativa en Kårböle
Sitio web: www.karbole.com


Información sobre nuestros precios de licencias y aguas de pesca se encuentra en un
tablero situado en la gasolinera Din-X


Cada pescador está obligado a tener conocimiento de las reglas vigentes antes de empezar a pescar. Ver www.karbole.com

Licencias de pesca:
Kårböle: 

Licencia por un día: Aparato automático en gasolinera Din-X
Arriendo de bote (Skärasen): Anders Bekkos, 070-243 50 63
Lillemor Järveryd, 070-347 48 68
Ängra:

Marco Hassoldt, Wildlife Sweden Camp Ängra, 070-243 50 63


Observar:
Messubosjön sólo está abierto para los que tienen carné de socio en la associación
Solamente pesca con caña está permitido en Blanktjärnen, Brattbackstjärn y Skärasen


Pesca ”put and take”: 

En Blanktjärn y Brattbacktjärn. Se vende sólo licencias por día
Puentes para discapacitados hay en Brattbackstjärn y Blanktjärn. Otros puentes hay en Blitjärn y Skärasen. En Blanktjärn y Brattbackstjärn está prohibido usar botes


Contactos:

 Håkan Åstrand, presidente de la asociación de pesca en Kårböle 073-633 53 54

Sitio web: www.karbole.com


Información actualizada sobre, por ejemplo, cambios de precios de licencias o de reglas de pesca sale en el sitio web y en nuestro grupo de Facebook, Kårböle Info.
Polski:


Witamy w Kårböle FVOF (stowarzyszenie obszarów ochrony ryb):
Strona internetowa: www.karbole.com


Na stacji benzynowej Din-X znajduje się tablica informacyjna. Możesz tam przeczytać o naszych wodach połowowych i cenach licencji połowowych /kart wedkarskich


Jeśli łowisz ryby, masz obowiązek sam dowiedzieć się, co obowiązuje w wodzie, w której chcesz łowić. Możesz przeczytać, jakie zasady obowiązują na stronie www.karbole.com


Karte wedkarska mozesz kupic
Kårböle
· Stacja benzynowa Din-X (automat z kartami dziennymi)
· Anders Bekkos, 070-243 50 63, wynajem łodzi w Skärasen
· Lillemor Järverud, 070-347-48 68
Wildlife Sveden Camp Ängra
· Marco Hassoldt, 070-243 50 63


Uwaga:
Messubodsjön jest dozwolony tylko dla osób, które posiadają kartę członkowską.
· Tylko lowienie na wędke jest dozwolone w Blanktjärnen, Brattbackstjärn i Skärasen.

Put and Take wędkarstwo
Put and Take fishing obowiązuje w Blanktjärn i Brattbackstjärn. Tylko karta dzienna Kårböle jest ważna na wędkowanie
. Mosty dla niepełnosprawnych znajdują się w Brattbackstjärn i Blanktjärn. W Blitjärn i Skärasen znajdują się pomosty do rzucania.
Zakazy żeglugi obowiązują w Blanktjärn i Brattbackstjärn.
Kårböle FVOF

Przewodniczący – Håkan Åstrand, 073-633 53 54

www.karbole.com

Informacje na temat np. premierowych połowów, zmian cen na licencjach wędkarskich oraz jakie zasady połowów obowiązują można przeczytać na naszej stronie internetowej oraz w facebookowej grupie Kårböle info

Sök Bygdemedel!


Vattenregleringsföretagen är enligt lag skyldiga att avsätta pengar till den bygd som drabbas av regleringen. Pengarna sätts in på  en fond som förvaltas av länsstyrelsen. För Kårbölebygden heter fonden Sveg-Laforsens regleringsfond. Den delar  årligen ut cirka 180 000 kronor. Såväl enskilda personer som föreningar kan söka pengar för olika ändamål.


Ansökan gör hos Länsstyrelsen Gävleborg senast den
31 januari varje år. Använd blanketten ANSÖKAN OM BYGDEMEDEL som du hittar på länsstyrelsens hemsida.