Kårböle har ett rikt föreningsliv


Kårböle Bystuga


Har du behov av en lokal för möte eller fest är Föreningen Kårböle Bystuga ett givet val att vända sig till. Bystugan är rustad med bord och stolar, har komplett köksutrustning och porslin för ca 50 personer.
Föreningen Kårböle Bystuga anordnar varje sommar ett härligt sommarcafé för bybor och turister att njuta av. Det arrangeras även loppis i direkt anslutning till sommarcafét.Kontakt:

Ordförande Margareta Molarin 070-20 40 353


Bokning:

Anna-Karin Fredriksson

Mobil 073-0308068
Bildbeskrivning

Kårböle Idrotts- och pensionärsförening KIP

 

Kårböle idrotts- och pensionärsförening (KIP) bildades den 1 januari 2019, genom en sammanslagning av Kårböle Idrottsförening (KIF) och Kårböle pensionärsförening (KPF). Föreningen består av två sektioner, idrottssektionen och pensionärssektionen. Sektionerna har separat ekonomi. 


Som medlem är du välkommen att delta i alla KIPs aktiviteter, motionslotteri m.m. I ditt medlemskap ingår möjligheten att använda idrottsplatsen, IP – en plats för boule, brännboll, spontanidrott, motion, dans och fest.


Du kan som medlem hyra hela IP till förmånligt pris. Intill IP hittar du vårt 2,3 km långa elljusspår. Vid rätt snöförhållanden vintertid dras skidspår i elljusspåret


Inom pensionärssektionen anordnas en hel del aktiviteter under året. Vid idrottsplatsen spelar vi boule varje vecka sommartid. Vi ordnar även en kolbulledag  och på våren grillar vi korv vid Flarkenkåtan. På vintern spelar vi bingo i Bystugan, ser på film och  framåt jul äter vi jultallrik. Varje år anordas också någon resa.

 

Vill du vara med och bidra till Kårböles aktiva fritid?

 

Bli medlem!  Kontakta oss i styrelsen:


Ordförande Britt Svensson: 072-544 5224, brisve12@gmail.com

Sekreterare Ing-britt Snorring: 070-605 3016

Birgitta Fagrell 070-645 5255, birgitta.fagrell@telia.com


Bildbeskrivning
KÅRBÖLE VILTVÅRDSOMRÅDE


Kårböle VVO omfattar 8752 hektar och bildades 1946. Marken avgränsas i norr och i öster av Ljusnan, i väster av länsgränsen mot Jämtland och i söder av Ängraån. Marken består av både privat- och bolagsägd skog.


Ett VVO är en sammanslutning av fastigheter, fastställd av länsstyrelsen, med syfte att bättre samordna jakten och att över ett större område befrämja jakt och viltvård. En av de viktigaste målsättningarna med ett VVO är att samordna älgjakten, med syfte att få en mer målinriktad avskjutning, och på längre sikt en bättre älgstam. Även för småviltjakten finns fördelar att hämta då möjligheten att bedriva en meningsfull viltvård ökar när en samordning mellan fastigheterna sker. Viltvården inom Kårböle VVO består bland annat av saltstenar till klövdjuren, stödutfodring av rådjur på vintern och en framgångsrik predatorjakt på räv, mink och mård.


Kårböle VVO har 50 jägare varav de flesta har någon anknytning till Kårböle. De flesta jaktdagarna ägnas åt älgjakten som startar i oktober. Älgjakten är organiserad i två jaktlag som ansvarar för varsin del av marken. De senaste åren har även en gemensam björnjakt hållits i augusti. Småviltsjakten ägnas främst åt skogsfågel och hare.


Viltvårdsområdet har en egen skjutbana vid Ängra. Första helgen i augusti hålls en populär kuljaktstig som drar skyttar från norra Hälsingland och Härjedalen.


Kårböle VVO har tagit beslut om att vara maximalt 50 jägare. Jakträtten kommer i första hand av äganderätten till marken men i det fallet VVO kan påverka prioriteras att ungdomar, personer med lokal anknytning och kvinnor får möjlighet att jaga.


Kontakt
Ordförande Rickard Åhlund

Tel 070-5272482, rickard.ahlund@telia.com

Bildbeskrivning

Kårböle Skoter- och Fiskevårdsområdesförening

Välkommen till Kårböle Skoter- och Fiskevårdsområdesförening med naturen, skoterleder och fisket inpå knutarna. Vår fiskeförening är i dag en anrik förening som bildades redan 1944 och består av 1.158 ha goda fiskevatten inom Kårböle, Kårböleskog, Högbrand och Karlstrands fiskevårdsområde.


Tillsammans med Kårböle Skoterklubb har vi sedan 2009 slagit i hop våra respektive organisationer till en enhet för fiske- och skoterverksamheten. Inom vårt område erbjuder vi Dig en tur på våra fina skoterleder och ett varierande fiske i våra sjöar och tjärnar. Vi har många åar  och bäckar med strömmande vatten som inbjuder till en spännande fiskeupplevelse i en naturskön och rogivande natur. Här kan Du stanna till vid den fagra älven Ljusnan som ringlar sig genom området eller fånga en harr eller öring i den brusande Ängraån. Varför inte smyga på bäcköringen en fin sommarkväll. Vi har även fina fiskevatten för både gädda och abborre. Vid flera av våra fiskevatten finns bryggor, vindskydd och eldstäder.

 

Kontakt

Håkan Åstrand, mobil   073-633 53 54

Priser fiskekort from 15/6-2020:

Bildbeskrivning
Bildbeskrivning

Fiskepremiärer Kårböle FVO:

 

 

 

Skärasen

Lördag 29 januari 2022 kl.08.00

(röding, öring)Blanktjärn

Lördag 19 februari 2022 kl.07.00

(regnbåge, röding, öring)

 

 

Sök Bygdemedel!


Vattenregleringsföretagen är enligt lag skyldiga att avsätta pengar till den bygd som drabbas av regleringen. Pengarna sätts in på  en fond som förvaltas av länsstyrelsen. För Kårbölebygden heter fonden Sveg-Laforsens regleringsfond. Den delar  årligen ut cirka 180 000 kronor. Såväl enskilda personer som föreningar kan söka pengar för olika ändamål.


Ansökan gör hos Länsstyrelsen Gävleborg senast den
31 januari varje år. Använd blanketten ANSÖKAN OM BYGDEMEDEL som du hittar på länsstyrelsens hemsida.